Werkzaamheden Piet Romboutlaan

Vanaf 13 oktober tot en met eind november 2023 werkt de aannemer Hoornstra aan het aanbrengen van de nieuwe bestrating van de Piet Romboutlaan.

Bereikbaarheid

Tijdens deze werkzaamheden wordt een deel van de Piet Romboutlaan afgesloten voor verkeer. Vanaf de Generaal Hackettlaan is de Rijk Tigelaarstraat bereikbaar door middel van een tijdelijke doorsteek. De omleiding voor de rest van de wijk is via de Brigadelaan en de Nieuwe Klinkenberg (Elias Beeckman Kazerne).

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn geïnformeerd over deze werkzaamheden en weten hoe ze alle huizen moeten bereiken.

Verbindingsweg Simon Stevin en Elias Beeckman

Na deze werkzaamheden gaat de tijdelijke verbindingsweg tussen de Simon Stevinkazerne en Elias Beekmankazerne definitief dicht.