Werkzaamheden in de wijk

Werken aan een wijk in opbouw

Bouwen aan de complete wijk

Bijna alle woningen zijn inmiddels gerealiseerd in de wijk Simon Stevin. De wijk leeft steeds meer. De bouw van de laatste woningen start in 2023 en de inrichting van de openbare ruimte is bezig. Eind 2023 verwachten wij de laatste straten in de wijk van een definitieve inrichting te voorzien.

Planning

In fases richten we de wijk in van bouwgebied naar woonstraten. Op de voorlopige planning kun je bekijken wanneer elke straat aan de beurt is. Wij verwachten na het eerste kwartaal van 2024 de laatste straten definitief in te richten. Voordat de werkzaamheden starten in een straat, ontvangen bewoners nog een brief met praktische informatie over de werkzaamheden en contactgegevens van de aannemer.