Planning definitieve inrichting van de wijk

De ontwikkeling van de wijk is in de laatste fase belandt, het zogenaamde ‘woonrijp maken’ van de wijk. Dit betekent dat de definitieve straten, parkeerplekken en stoepen worden aangebracht.

Piet Romboutlaan

Tot en met november 2023 werkt aannemer Hoornstra aan het aanbrengen van de nieuwe bestrating van de Piet Romboutlaan. Dit heeft uiteraard een grote impact op de wijk. Vanaf de Generaal Hackettlaan is de Rijk Tigelaarstraat bereikbaar door middel van een tijdelijke doorsteek. De omleiding voor de rest van de wijk loopt via de Brigadelaan en de Nieuwe Klinkenberg (Elias Beeckman Kazerne). Na deze werkzaamheden gaat de verbindingsweg tussen de Simon Stevinkazerne en de Elias Beekmankazerne dicht.

Planning

Hierboven ziet u de planning van een aantal grote werkzaamheden. U kunt hier hinder van ondervinden. De planning kunt u ook downloaden. Na deze werkzaamheden is de aannemer nog wel in de wijk te vinden. Zij brengen nog de beplanting aan en voeren de afrondende werkzaamheden uit. Ook leggen we in het nieuwe jaar de laatste speelplek aan de Pieter van Varklaan aan. Dit zijn relatief kleine werkzaamheden waar geen wegen voor afgesloten moeten worden.