Vrije kavels

Op dit moment zijn er geen vrije kavels meer beschikbaar op de Simon Stevin Kazerne. Alle kavels zijn vergeven en er komen ook geen nieuwe kavels meer beschikbaar.