Voorzieningen

Welke voorzieningen komen er in de wijk?

De wijk Simon Stevin is vooral een woonwijk. Prettig wonen staat hier centraal. De straten zijn ingericht met 30 km/h en er komen twee parken met groen, speelplekken en bankjes. Winkels, scholen en attracties zijn te vinden in andere, naastgelegen wijken.

Komen er uitlaatveldjes voor honden en/of prullenbakken?

Nee, in principe niet. Honden kun je in Ede overal uitlaten. Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep. In Ede zijn er een aantal losloopgebieden. Hier lees je er meer over.

Het gemeentebeleid is om in de openbare ruimte zo min mogelijk prullenbakken te plaatsen, en alleen op plekken waar dit niet anders kan. Zo plaatsen we bij de definitieve inrichting van Simon Stevin alleen enkele prullenbakken bij de speelplekken.

Waar kunnen de kinderen spelen?

De speelplekken zijn samen met de buurt en de werkgroep Sport en Spelen van het bewonersplatform bedacht. Inmiddels zijn de speelplekken geplaatst. In 2023 komen bij de grotere speellocaties nog plekken waar je kunt zitten.

Hoe werkt de afvalinzameling?

In de wijk Simon Stevin geldt het gemeentelijk afvalbeleid, met op een paar plekken een uitzondering. Bij woningen met een tuin krijgen bewoners een aantal containers. Containers stal je altijd in de achtertuin. Deze worden regelmatig geleegd (voor meer informatie bezoek de website van de ACV.

Mensen die in appartementen wonen krijgen ondergrondse verzamelpunten waar ze met een afvalpas de container kunnen openen. Ondergrondse afvalcontainers zijn ook bestemd voor bewoners met een kleine of geen tuin. Uiteraard kun je in gemeente Ede afval gescheiden aanbieden.

Ga terug