Inrichting wijk

Hoe ziet de wijk er straks uit?

Ben je benieuwd hoe jouw wijk er straks uit ziet? Op de pagina Ligging en wijk kunt u de tekening van het uitgewerkte inrichtingsplan openbare ruimte downloaden. Dit inrichtingsplan is toegelicht op de bewonersavond van 29 juni 2022. De uitvoering van het plan zou in de praktijk wel iets kunnen afwijken van de tekening. Dit inrichtingsplan is gebaseerd op de uitgangspunten van het voorlopig inrichtingsplan. Deze uitgangspunten zijn ook te vinden op de pagina Ligging en wijk.

Hoe ziet het groen in de wijk er straks uit?

De Simon Stevin Kazerne heeft een bijzondere ligging op de overgang van de stad naar de hoger gelegen delen op de Veluwe. De wijk ligt natuurlijk direct naast het bosgebied De Sysselt en op een steenworp van de Ginkelse Heide. Het groen in de wijk weerspiegelt dit, met een boskarakter in het gebied richting De Sysselt en een heidekarakter daar waar de woonwijk vlak bij de Ginkelse Heide ligt. Een brede parkgordel vormt het hart van Simon Stevin. Daar staat groenbeleving centraal en is er ruimte voor sport, spel en andere vormen van recreatie.

Simon Stevin wordt dus een groene wijk, met veel plantensoorten die we tegenkomen op De Sysselt en de Ginkelse Heide. De groensferen hebben daarbij een vooral een  bos-  en heidekarakter. Er komen inheemse en streekeigen boomsoorten zoals den, beuk, berk en eik. Naast bomen komen er ook ook inheemse struiken zoals meidoorn, liguster, krent, lijsterbes, brem en blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in. Al deze soorten zijn geschikt voor de arme voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin.

Hoe wordt de openbare ruimte onderhouden?

De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte er netjes bij ligt. Wel kan er bijvoorbeeld tussen de stoeptegels of beplanting een kleine hoeveelheid onkruid groeien. Ook de goten kunnen niet altijd helemaal schoon zijn. Het meeste onderhoud in de openbare ruimte zoals onkruidbestrijding op verharding, onderhoud van beplanting, maaien van gazons, wordt uitgevoerd door het SamenWerkBedrijf (SWB). Dit is een onderdeel van de AfvalCombinatie Vallei en Veluwe (ACV), waar de gemeente een onderhoudsafspraak mee heeft. De SWB komt niet altijd op vaste tijden langs. Het SWB controleert of de openbare ruimte voldoet aan die eisen en zo niet, dan zorgen zij dat het weer aan de betreffende eisen voldoet.

In sommige delen van Simon Stevin wordt nog volop gebouwd. Op die plekken zijn straten tijdelijk ingericht, we noemen dit bouwrijp. De tijdelijke inrichting en het onderhoud daarvan wordt uitgevoerd door een andere partij dan hierboven genoemd. In 2022 en 2023 werkt de gemeente aan de definitieve aanleg van deze straten (woonrijp).

Wordt de inrichting klimaatbestendig?

We besteden steeds meer aandacht aan klimaatverandering en de daarbij horende uitdagingen zoals lange tijden van droogte, wateroverlast door stortbuien, hittestress, afname van biodiversiteit en nieuwe ziekten en plagen.

Om die reden komt er een grote hoeveelheid nieuwe soorten planten en planten en bomen. Qua bomen komen er soorten als Robinia, Iep, Esdoorn, Linde, Kastanje en Noot. Naast bomen komen er ook inheemse struiken zoals Meidoorn, Liguster, Krent, Lijsterbes, Brem en Blazenstruik en zaaien we en bloem- en kruidenrijk grasmengsel in.

Deze soorten kunnen goed tegen het veranderende klimaat en zorgen voor een grotere biodiversiteit waardoor er uiteindelijk minder overlast is van ziekten en plagen. Al deze soorten zijn geschikt voor de voedselarme en zanderige bodem op Simon Stevin. Het vele groen in de parken en straten zal een verkoelend effect hebben tijdens hete zomers, het voorkomen van hittestress zoals dat heet.

Hoe richt ik mijn tuin klimaatbestendig in?

Ook u kunt helpen Simon Stevin klimaatbestendig te maken met een groene tuin. Door te kiezen voor een groene tuin, help je de natuur een handje en creëer je ruimte voor bijen, vlinders en vogels. Daarnaast zorgt het ook voor een gezondere en koelere wijk. Op de pagina Ligging en wijk vind je de plantenfolder voor Simon Stevin (6.8 MB) vol tips voor een groene tuin en plantensoorten die het goed doen in deze wijk.

Sinds wanneer staat de inrichting van de wijk vast en waarom is dat?

De uitgangspunten voor de inrichting van de wijk zijn vastgesteld in het Voorlopig Inrichtingsplan Openbare Ruimte in 2018. Er zijn een paar redenen waarom de inrichting voor de bouw van de woningen al vast is gesteld:

Ten eerste willen we nieuwe of potentiële bewoners vooraf duidelijkheid bieden over de inrichting van de wijk. Hierdoor kunnen potentiële inwoners al vooraf rekening houden met de plannen en voorkomen we dat mensen voor onaangename verrassingen komen te staan.

Ten tweede willen we voorkomen dat nieuwe bewoners te lang aan een bouwweg wonen. Om de wijk zo snel mogelijk in te kunnen richten na de bouw, moeten de plannen op tijd klaar liggen. Hierdoor kunnen we de tijdelijke situatie na de bouwperiode zo kort mogelijk laten duren.

Kan ik nog iets veranderen aan de inrichting van de wijk?

Het inrichtingsplan is vastgesteld (zie vraag ‘Sinds wanneer staat de inrichting van de wijk vast en waarom is dat?’). We vinden het belangrijk dat we de verwachtingen die zijn geschept op basis van het inrichtingsplan zo veel mogelijk nakomen. Veel aanpassingen hebben immers ook invloed op hoe anderen de wijk ervaren. Het inrichtingsplan, waarin is opgenomen hoe de wijk is ingedeeld, waar de speeltoestellen, looppaden, bomen e.d. komen, is daarom leidend voor de uitvoering. Grote aanpassingen hierin zijn niet meer mogelijk.

Heb je als bewoner een goed idee of initiatief voor je buurt, dan kun je (met je buren en buurt) gebruik maken van de EdeDoet cheques. Met het opgehaalde bedrag kun je een voorstel indienen voor bijvoorbeeld een extra speelvoorziening. Je kunt je idee mailen naar verbeterjestraat@ede.nl. De wijkbeheerders kunnen dan met je kijken of en hoe het idee kans van slagen heeft. Ook ben je vrij jouw vraag te stellen aan een van de werkgroepen van het bewonersplatform Simon Stevin of een melding te maken via melding openbare ruimte Ede.

Zijn er nog woningen of vrije kavels beschikbaar?

Er zijn geen woningen of vrije kavels meer beschikbaar op de Simon Stevin Kazerne. Alle kavels en woningen van projectontwikkelaars zijn vergeven en er komen ook geen nieuwe kavels meer beschikbaar.

ga terug