Algemene vragen

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je een algemene vraag? Kijk dan eerst op deze website. Misschien staat jouw vraag hier bij. Voor overige vragen kun je tijdens kantooruren contact opnemen via het algemene nummer van gemeente Ede 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".

Hoe kan ik een melding doen?

Afhankelijk van de melding kun je bij de volgende instanties terecht:

  • Acuut bedreigende en gevaarlijke situaties: Regionale politie 0900-8844.
  • Onveilige situaties of geluidsoverlast op/vanuit bouwlocaties: De Omgevingsdienst de Vallei (ODDV) via 088-1169900. Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van gemeente Ede bellen 0318-140318.
  • Overlast die niet gerelateerd is aan bouwactiviteiten (bijvoorbeeld vandalisme, geluidsoverlast): Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Onveilige situaties op openbare wegen. Tijdens kantooruren kun je het algemene nummer van de gemeente bellen: 0318-140318. Buiten kantooruren kun je terecht bij: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Fout parkeerders op openbare wegen: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Melding illegale lozingen en stort: Meldkamer Toezicht & handhaving van de gemeente Ede via 0318-680132 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Klachten over (onderhoud) openbare voorzieningen, of meldingen over bijvoorbeeld takbreuk en schade aan bomen in de openbare ruimte, neem contact op via het algemene nummer van de gemeente via 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
  • Overige meldingen tijdens kantooruren kunt u het algemene nummer van gemeente bellen 0318-140318 of digitale melding "Woon- of leefomgeving".
Ga terug