Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Projectbureau Veluwse Poort verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u gegevens aan ons verstrekt. Projectbureau Veluwse Poort hecht - vanzelfsprekend - waarde aan de bescherming van uw privacy. Registratie van uw gegevens is noodzakelijk voor de tussentijdse bewaking van de voortgang en de uiteindelijke afhandeling voor verzending van de digitale nieuwsbrief (op verzoek). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres

  Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

  De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief.

  Cookiemelding

  Projectbureau Veluwse Poort plaatst cookies om de zogenaamde remarketing functionaliteiten van Google en Facebook te gebruiken. Hierdoor kunnen bezoekers die interesse hebben getoond in het project Simon Stevin op een later tijdstip op de hoogte gebracht worden van nieuwe fases (verkoop nieuwe kavel, open dag) in het ontwikkelingsproces. Dit gebeurt alleen als u daar akkoord op geeft. Projectbureau Gelderse Poort en Google zullen deze cookies niet voor andere doeleinden, zoals het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties gebruiken.

  Bewaartermijn

  Projectbureau Veluwse Poort hanteert als uitgangspunt dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

  Delen met derden

  Uw persoonlijke gegevens worden nooit door Projectbureau Veluwse Poort aan externe partners/derden gegeven of verkocht.

  Beveiliging

  Projectbureau de Veluwse Poort neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

  Rechten van betrokkenen

  U heeft de volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die projectbureau Veluwse Poort van u verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die projectbureau Veluwse Poort van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
  • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om projectbureau Veluwse Poort te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

  Wilt u gebruik maken van deze rechten?

  U kunt een verzoek aan Projectbureau de Veluwse poort doen, waarin u aangeeft dat u van één of meerdere privacyrechten gebruik wilt maken. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via veluwsepoort@ede.nl.

  Contactgegevens

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via .