Update werkzaamheden

Het straatbeeld rondom de Simon Stevinkazerne begint steeds meer vorm te krijgen. De aanleg van wandel- en voetpaden met de ingeplante groenstroken en het straatwerk zorgen ervoor dat het terrein het authentieke karakter van de kazernes nog steeds uitademt.

De afgelopen maanden is aannemer Hoornstra Infrabouw druk bezig geweest op straat met de inrichting van de openbare ruimte. Dat gaat tot nu toe goed. Op hoofdlijnen gaat de inrichting volgens de planning. Ook voor het vervolg verwachten we de straten volgens de planning in te richten, als er geen onverwachte omstandigheden komen.

Wel zijn de werkzaamheden door het winterse weer nu tijdelijk stilgelegd. Na de winterstop gaan onze collega’s weer verder met de bestrating en inrichting van (een deel van) de Henk Wildenburglaan, Didi Rooslaan en de Piet Romboutlaan.