Woonrijp maken Simon Stevin

Het woonrijp maken is begonnen op Simon, rondom de gebouwen van Woonstede en het Bloemkwartier, bij de Rijk Tigelaarstraat. De komende weken wordt met name gewerkt aan de bestrating. Later worden de bomen en planten neergezet. De planning is dat het eind dit jaar klaar is.

SteenGoed Benutten

De aanleg van de openbare ruimte rondom de voormalige legeringsgebouwen wordt deels gesubsidieerd door ‘SteenGoed Benutten’. Een programma van de provincie Gelderland om leegstaande gebouwen een nieuwe kans te geven. We zijn er trots op dat dit stukje kazerneterrein bewaard is gebleven en wordt getransformeerd naar een geweldige leefomgeving.