Waarom een exercitieplein op SSK?

Momenteel werken we druk aan de laatste werkzaamheden voor het vernieuwede exercitieplein. Oorspronkelijk is het exercitieterrein op deze locatie ontstaan na de tweede wereldoorlog. De militairen gebruikten het toen als oefenterrein. Het was een open en formeel plein, met voldoende ruimte voor militaire opstellingen (zie de afbeelding hierboven).

Met het nieuwe exercitieterrein brengen we een deel van die beleving van toen naar nu. Tegelijkertijd stemmen we de inrichting af op de nieuwe context en gebruikers. Het plein behoudt de formele rechte lijnen, maar daar voegen we veel groen en zitplekken aan toe. Zo is het prettig verblijven.

Wachthuisjes in het verleden

Ook de karakteristieke wachtershuisjes krijgen een moderne invulling, als referentie naar het militaire verleden. Vroeger stonden de wachtershuisjes bij de ingang van de kazerne aan de noordzijde van het plein (zie plaatje). Deze worden op een speelse manier teruggebracht zowel bij de oude entree als op het plein zelf.

Nog heel even geduld en dan is het plein af. Wij hopen dat het een mooie bijdrage levert aan de identiteit van de Simon Stevin kazerne en dat de wijk er veel plezier aan zal beleven!

Impressie van nieuwe wachthuisjes