Trapveld Brigadelaan

Een aantal bewoners heeft aangegeven dat er in de buurt nog een echt trapveldje ontbreekt waar kinderen kunnen voetballen. Bij de aanleg van het Bospark realiseren we het definitieve trapveldje voor de buurt, maar dit duurt nog even. Tot die tijd is er behoefte aan een ander veld.

We hebben daarom samen met het bewonersplatform Simon Stevin gekeken waar tot die tijd een tijdelijk trapveld kan komen. We zijn uiteindelijk uitgekomen op de Brigadelaan, aan de andere kant van de fietsdoorsteek naar het Elias Beeckman Kazerneterrein. Daar is al een tijdelijke speelplek ingericht waar plek is voor een trapveld. We gaan daar 2 doeltjes en 2 bankjes plaatsen (met een vuilnisbak), zodat ouders ook toezicht kunnen houden op de kinderen. We verwachten dat het veldje eind dit jaar af is.