Tijdelijke aansluitingen Kazerneterreinen op Nieuwe Kazernelaan

In november is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor de tijdelijke aansluitingen van de kazerneterreinen op de Nieuwe Kazernelaan. Het gaat om twee ontsluitingen; een bouwontsluiting voor de Elias Beeckman Kazerne en een ontsluiting voor Simon Stevin. Op deze manier ontstaan er meer mogelijkheden om bouw- en woonverkeer te spreiden. De toegang voor Simon Stevin komt net ten noorden van de Buurtmeestersweg, en is naar verwachting in januari 2019 klaar. Deze planning wordt ook aangehouden voor de toegang naar de Elias Beeckman Kazerne, die ter hoogte van het monumentale Beeckmancomplex wordt gerealiseerd.

De werkzaamheden voor een extra fietspad langs de Sysseltselaan, met bijbehorende veilige oversteek over de Nieuwe Kazernelaan, zijn nog niet gestart. Er is namelijk 1 bezwaar ontvangen op de verleende vergunning. Dit bezwaar moet eerst worden behandeld.