Terugblik woonrijp maken

Afgelopen jaar is er ontzettend veel gebeurd op Simon Stevin. De kazerne is zichtbaar omgetoverd van bouwgebied tot leefgebied. Op twee bouwvelden na zijn alle andere bouwvelden bouwrijp gemaakt. De onderzoeken van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE) en de bodem op de laatste terreinen zijn afgerond en de locaties waar vervuilde grond werd aangetroffen zijn schoongemaakt.

Het gebied rond de authentieke gebouwen 69 & 70 is zelfs al woonrijp ingericht. Ook is het Heidepark gereed. Hier hebben wij zogeheten maaisel van heide uitgestrooid om zich de komende jaren te ontwikkelen tot een prachtig verblijfsgebied.

Het komende jaar gaan wij volop aan de slag met het definitief inrichten van de openbare ruimte rondom de opgeleverde woningen. Zo zijn wij gestart met het woonrijp maken van Simon Stevin veld 2 en 4A. Ook starten wij met de omgeving rondom de appartementencomplexen Verbinding en Parkwachter zodra de bouwontwikkelaars daar klaar zijn met hun werkzaamheden.  

Wij zijn ook bezig met de voorbereidingen voor het woonrijp maken van de overige delen van Simon Stevin. Wij verwachten voor de zomer een aannemer te vinden hiervoor. Vervolgens zal Simon Stevin stap voor stap definitief worden ingericht.