Start inrichting exercitieterrein

Tot onze grote vreugde kunnen we mededelen dat de inrichting van het Exercitieterrein, ook wel SSK1 genoemd, op het punt staat van beginnen. De stenen zijn besteld, de wachtershuisjes zijn in de maak en de aannemer die het plein mag gaan maken is bekend. Aannemer Smink mag het plein gaan aanleggen. 

De komende weken gaat Smink de werkzaamheden voorbereiden en plannen. We verwachten dat de aanleg in januari start. Verdere details over de planning en bereikbaarheid volgen als wij daarover met de aannemer afspraken hebben gemaakt.