Opdracht Beeldend Kunstwerk Ede

De gemeente Ede wil een kunstwerk realiseren in de nieuwbouwwijk Simon Stevin Kazerne dat verwijst naar het verzet in Ede. Geïnteresseerde kunstenaars binnen en buiten Ede zijn van harte uitgenodigd om zich aan te melden uiterlijk 16 januari 2023. Op deze website vindt u meer informatie.

Let op: in de advertentie op BK informatie staat per abuis een verkeerd e-mailadres vermeld. Inschrijvingen kunt u sturen naar .

Locatie

Het kunstwerk komt in de woonwijk Simon Stevin te staan. Kenmerkend voor deze nieuwbouwwijk zijn:

 • De cultuurhistorie en geschiedenis als defensieterrein
 • De ligging aan het bos- en heidelandschap van de Veluwe
 • De lange licht meanderende lanen
 • De straatnamen genoemd naar verzetshelden uit Ede

De locatie van het werk ligt langs een fietsroute in het Heidepark (Rijk Tigelaarstraat), een plek waar het kunstwerk goed beleefd kan worden.  Het park heeft een open karakter met heideplanten en ruige grassen. Er staat een rij bestaande platanen en er zijn hoogteverschillen (steilranden). In het Simon Stevin Inrichtingsplan (400 KB) staat de locatie met een blauwe asterisk aangegeven. Zie hieronder de locatie schematisch weergegeven, ook met een blauwe asterisk:

Kaartje locatie kunstwerk

Opdrachtomschrijving

Het kunstwerk dient een figuratieve verwijzing te zijn naar een verzetsvrouw in Ede tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het wordt een zichtbare verwijzing en identiteitsdrager van het verzet (geen monument). Zie voor meer info en inspiratie het Platform Simon Stevin

Voorwaarden kunstwerk en kunstenaar

Het kunstwerk dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • Kindvriendelijk
 • Vandalismebestendig en bestand tegen weersinvloeden
 • Geschikt voor de openbare ruimte
 • Onderhoudsarm
 • Max 3 meter hoog
 • Duurzaam

De kunstenaar dient te voldoen aan de voorwaarden voor de regeling kunst opdracht van het Mondriaan Fonds: Kunst Opdracht - Mondriaan Fonds. De kunstenaar:

 • werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, óf
 • heeft ten minste 3 jaar een hbo-opleiding tot beeldend kunstenaar gevolgd en werkt minimaal 1 jaar als professioneel beeldend kunstenaar, óf
 • Werkt 3 jaar of langer als professioneel beeldend kunstenaar.
 • De kunstenaar die de opdracht krijgt moet artistiek actief en ingebed zijn in de professionele beeldende kunst in Nederland

Budget

Voor de opdracht is max €90.000 ex BTW beschikbaar (rekening houdend met een bijdrage van het Mondriaan Fonds). Dit is incl. alle directe en indirecte kosten.

Aanmelddeadline

Inschrijvers dienen uiterlijk 16 januari 2023 de volgende documenten aan te leveren via .

 • Documentatie van een aantal bestaande, recente werken op A4 formaat (meerdere pagina's toegestaan)
 • Korte motivatie om mee te doen aan de uitvraag (max 1 A4)

Concept planning

Deadline inschrijving eerste ronde 16 januari 2023
Bekendmaking drie geselecteerden 27 januari 2023
Indienen schetsen 24 maart 2023
Presentatie schets ideeën Week van 3 april 2023
Bekendmaking geselecteerden Medio april 2023
Indienen subsidie Mondriaanfonds Eind april 2023 (beoordeling 3 maanden)
Uitwerken schets tot definitief ontwerp (inclusief toetsing commissie ruimtelijke kwaliteit) Medio april - juli 2023
Realisatie kunstwerk + verkrijgen vergunning plaatsing augustus 2023 - eind 2023
Oplevering kunstwerk Eind 2023 (evt. afwijken einddatum in overleg)

Selectie

Uit de geïnteresseerden selecteren we drie inschrijvers waaruit we de definitieve kunstenaar kiezen. De drie kunstenaars vragen wij om een schets/impressie te maken. Dit mag een globale schets zijn met een korte toelichting van het idee en de materialen. Een uitgewerkt ontwerp of 3D schetsen zijn in deze fase niet nodig. Voor de twee niet geselecteerde schetsen is een ontwerpvergoeding van €1000 beschikbaar.

We vragen de drie kunstenaars om een presentatie van hun schets te geven aan de selectiecommissie. Na een presentatie wordt 1 kunstenaar geselecteerd voor de realisatie van het kunstwerk.

De selectiecommissie bestaat uit een ontwerper openbare ruimte, beleidsadviseur Cultuur, projectleider, een vertegenwoordiger van het bewonersplatform en een vertegenwoordiger van de initiatiefnemers. In de beoordeling nemen we o.a. het volgende mee:

 • de hierboven genoemde voorwaarden voor het kunstwerk
 • de aansluiting met de rol van de koerierster in het Verzet van Ede
 • de inpassing en aansluiting bij de locatie van het kunstwerk
 • de esthetische kwaliteiten van het kunstwerk

Meer informatie

Neem contact op met Myriam Peters via of 14-0318.