Ontwikkelaars vierde fase geselecteerd

Eind vorig jaar is de Vierde Fase woningbouw opgestart, die bestaat uit vier bouwvelden op de Simon Stevinkazerne. Drie van die velden gaan naar projectontwikkelaars (veld 4 & 7 samen, 5a en veld 10a-noord). Het vierde veld (5b) worden vrije kavels, die de gemeente gaat verkopen.

Prachtige ideeën
Voor de eerste drie velden is aan ontwikkelaars gevraagd om een voorstel te doen voor een ontwerp. Er zijn veel plannen binnengekomen, en daar zaten prachtige ideeën bij voor het gebied. Een selectiecommissie van de gemeente heeft vervolgens per bouwveld het beste plan geselecteerd. Er is hierbij gelet op drie punten: de indruk over het bedrijf, de kwaliteit van het schetsontwerp/idee en de duurzaamheidsambitie.

Heijmans - 20 vrijstaande woningen
De velden 4b en 7 worden door één ontwikkelaar opgepakt, om de samenhang te garanderen. De geselecteerde ontwikkelaar voor dit project is Heijmans. Zij hebben een plan gemaakt met 20 vrijstaande woningen.

Onis Vastgoed - 21 vrijstaande woningen en tweekappers
Voor veld 5a is het plan van Onis Vastgoed uitgekozen. Zij presenteren 21 vrijstaande woningen en tweekappers.

Hegeman Bouwgroep - mix van 53 woningen
Op veld 10a-noord gaat Hegeman Bouwgroep aan de slag. Er komt hier een mix van rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Het gaat om 53 woningen in totaal.

De komende maanden gaan de ontwikkelaars de plannen verder uitwerken. Ook worden er contracten getekend tussen gemeente en ontwikkelaars over de (ver)koop van de grond. Wanneer er meer bekend is over hoe de woningen eruit gaat zien, leest u dit via deze nieuwsbrief. We informeren u ook over de start verkoop.