Fietsen van Simon Stevin naar Elias Beeckman en terug

Het is bekend waar op de Sysseltse Laan de fietsdoorsteek van Simon Stevin naar Elias Beeckman komt. De fietsdoorsteek komt te liggen tussen de Piet Romboutlaan (Simon Stevin) en de Brigadelaan (Elias Beeckman). Bekijk het ontwerp. Er hoeven geen bomen te worden gekapt om de fietsdoorsteek aan te leggen.

Aanleg

De doorsteek wordt de komende weken aangelegd, passend bij de natuurlijke omgeving van de Sysseltse Laan. Er wordt geen bestraat pad aangelegd, maar halfverharding. De komende tijd kijken we naar de kwaliteit van het pad, zodat we kunnen beoordelen of dit goed genoeg is voor de doorsteek. Met deze directe verbinding van Simon Stevin naar Elias Beeckman en terug is het voor fietsers niet meer nodig om het bospad te nemen.