Denk mee over de speeltuinen op Simon Stevin!

De locaties van de speeltuinen zijn eerder al gepresenteerd in het Inrichtingsplan van de wijk, maar hoe komen de speeltuinen er straks uit te zien? Aan wie kunnen we dat beter overlaten dan aan de bewoners? Zo sluiten de speelplekken zoveel mogelijk aan bij de wensen van de bewoners en de wijk.

Bewonersplatform Simon Stevin
De gemeente heeft aan het bewonersplatform Simon Stevin gevraagd om met een voorstel te komen voor de inrichting van de speelplekken. Hun projectgroep Sport&Spelen is al enthousiast begonnen met een leeftijdsverdeling voor de verschillende locaties. Als u in de wijk woont, hun social media of website volgt, heeft u misschien zelfs al een poll langs zien komen. Het platform vraagt de komende tijd vaker input om tot een voorstel te komen. Heeft u een idee? Geef dit dan door aan het platform!

Voor de volledigheid: het proces gaat dus via het platform Simon Stevin, en niet via de gemeente. De gemeente bekijkt of het voorstel past bij de meegegeven budgetten, regels voor onderhoud, beheer en veiligheid, en past bij het groene en landschappelijke beeld van de wijk. Ook gaat de gemeente de speeltuinen aanleggen en beheren. Verder vertrouwen we er volledig op dat het platform een goed voorstel maakt, en daarbij ieders inbreng bekijkt. We zijn benieuwd naar het resultaat!

Tijdelijke speelplekken
Simon Stevin is volop in ontwikkeling en het kan nog wel een aantal jaren duren voordat de speeltuinen definitief worden aangelegd. Maar omdat er nu ook al gewoond en geleefd wordt, plaatsen we op twee plekken tijdelijke speeltoestellen. In overleg met het platform Simon Stevin hebben we twee zoekgebieden aangewezen. Zodra de precieze locaties zijn bepaald, zetten we de speeltoestellen daar neer. Overigens staat er al een tijdelijke speeltuin net aan de andere kant van de Sysseltse Laan, op de Elias Beeckmankazerne.

Stormbaan
De stormbaan die is gemetseld tijdens het NK-metselen staat nog wel even in de bouwhekken. Onverhoopt zit er in het ontwerp toch één onderdeel dat niet door de keuring komt. Daarom blijft de baan bij de Sysseltse Laan nog even dicht. Zodra het onderdeel is aangepast, gaat de stormbaan open.