Definitieve inrichting eerste straten en stoepen

De Simon Stevin Kazerne is nu officieel een bouwterrein. Wat u hiervan als bewoner bijvoorbeeld merkt, is dat bouwverkeer en bewonersverkeer over dezelfde wegen rijden. De straten zijn wat wij ‘bouwrijp’ noemen. We komen nu in een fase waarin we de eerste straten ‘woonrijp’ gaan maken.

Dit betekent dat we deze straten in fases definitief inrichten. We gaan dan bijvoorbeeld stoepen, straten en parkeerplaatsen aanleggen, groen aanplanten en de definitieve straatverlichting plaatsen. Na de aanleg zal er over deze wegen zo min mogelijk bouwverkeer rijden.  

Dit doen wij in fases, omdat er in een groot deel van de wijk ook nog gebouwd wordt. We pakken eerst de straten aan waar de bouwwerkzaamheden klaar zijn en geen bouwverkeer meer hoeft te rijden. Zo pakken we telkens een deel van de wijk aan.

SSK2 en 4a

Vanaf volgende week starten wij met de werkzaamheden bij SSK 2 en 4a. We richten de komende tijd de Cornelis Verduinstraat, het Egbert Veenhof en het Piet Smithof in. De Pieter van Varklaan kunnen we op dit moment nog niet definitief inrichten, omdat het bouwverkeer van de bosrand woningen hier de komende jaren nog langs moet rijden. De werkzaamheden starten met grondverbeteringen voor de aanplant van het groen. Het opnieuw bestraten start later, in het begin van het nieuwe jaar.

Vanwege de coronamaatregelen kon er helaas geen informatiebijeenkomst plaatsvinden over de werkzaamheden. In plaats daarvan hebben wij een filmpje opgenomen. Bekijk deze hier via YouTube.  

Groen Verbinding en Parkwachter

Eind dit jaar gaan we ook aan de slag met de inrichting rondom de Verbinding en de Parkwachter. We starten met voorbereidende werkzaamheden. Daarna gaan we verder met de aanleg van straten en het groen. De werkzaamheden lopen door in eerste kwartaal van 2021.

We informeren omwonenden op tijd over de planning van de aanleg van de openbare ruimte en wat daarbij komt kijken.