9 juli: start verkoop Het Officiersdorp

Maandag 9 juli start de online inschrijving voor de woningen in Het Officiersdorp. Het Officiersdorp omvat 32 prachtige woningen.

Inmiddels is er de afgelopen tijd veel informatie over de woningen op de website geplaatst. Maandag 9 juli staat alle informatie per bouwnummer online op de website van Het Officiersdorp. Denk hierbij aan de technische omschrijving en de koperscontractstukken.

Wanneer sluit de inschrijving

Maandag 16 juli om 17:00 uur sluit de inschrijving. De toewijzing vindt daarna plaats op woensdag 18 juli.

Vragen? Kom naar de infoavond

Vragen? Kom naar de infoavond op donderdag 12 juli. Tussen 19.00 en 20.30 uur ben je van harte welkom in het Gebouw 8 in Ede. Nieuwe Kazernelaan 2 in Ede. De koffie staat klaar! Kijk voor meer informatie op de website van Het Officiersdorp.